Kapat
Başoğlu A.Ş. Sosyal Sorumluluk Politikası
Başoğlu A.Ş. Sosyal Sorumluluk Politikası
Başoğlu A.Ş. Sosyal Sorumluluk Politikası

BAŞOĞLU KABLO A.Ş. olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz. Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde Çalışanlarımıza, Topluma , Çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz.

Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak gücümüzü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

İnsan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz, tüm ülkelerin yasalarına uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz.

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizi yönlendiririz.

İnsancıl, Cana Yakın ve Mütevazi yaklaşımımız ile çalışanlarında birbirlerine karşı davranışlarını bu yönde teşvik ederiz.

Takım çalışmasını ve işbirliğini destekler; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı özendiririz.

Şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde ; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın ‘’ Sağlıklarının Korunması için ‘’ faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır, Sağlıklı Yaşam Programları gerçekleştirerek katılımı destekleriz.

Tüm faaliyetlerimizin Çevresel Gerekliliklerini, Çevre Politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştiririz.

Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendiririz.

Çevresel Etkilerin Azaltılmasını , Enerji ve Doğal Kaynakların Korunmasını ;

Ürün ve Proses tasarımlarımızda, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması ; Tüm çalışanlarımız, Tedarikçilerimiz ve İşbirliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.

Sosyal konularda farkındalığın arttırılmasını eğitim programlarımız ile destekleriz.