Kalite Yapısı
Kalite Yapısı
Kalite Yapısı

Başoğlu Kablo, donanımlı Ar-Ge alt yapısı ile en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak uluslararası standartlarda kaliteli üretim için “sıfır hata” odaklı çalışır.

Verdiğimiz hizmette en güçlü yönümüz mükemmelliği aramaktır.

Ürünlerini, hizmet güvenliğini ve verimliliği artırmak için kendini sürekli geliştirmeye adamıştır.

Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak adına etkinliklerini sürekli geliştirip organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; nitelikli, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyip sistemini sürekli gözden geçirir. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal ve uluslararası şartlarla üretim sektörüne ait kurallara göre hareket eder.

Gerçekleştirdiği üretimin her aşamasında uluslararası standartlara uygun ve ticari etiği dikkate alarak, çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini ve tüm iş partnerlerini aynı gayede buluşturmak hedefiyle kalite politikasını belirler.

Bu amaca uygun ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygular.

Müşterilerinin önerilerini ve şikayetlerini etkin bir şekilde dikkate alır.

Başoğlu Kablo, ekibinde yer alan uzman personelleri ile fark yaratır.

Firmamız, müşterilerinin taleplerini dikkate alarak; onların günümüzdeki ve gelecekteki beklentilerini, ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirir, üretimin zamanında tedarik edilmesine özen gösterir.

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı kaliteyi, üretimi benimsemiş; çözüm üreten, işini sahiplenen, kazandığı

tecrübeleri paylaşan, takım çalışmasını bilen ve kendisini sürekli geliştiren çalışanlarıyla hizmet verir.

Rohs, Reach gibi kalite standartlarına uygun üretim yapmaktadır.

Bünyesinde yer alan dünya standartlarındaki kalite sertifikaları CE, TSE, ABS, HAR, UL, VDE, ve BSI’dir.

Ürettiğimiz ürünün bilinilirliğini sürdürmek, doğruluğunu göstermek, kurum ve kuruluşları bilinçlendirmek, devam ettirilebilir kalite anlayışı doğrultusunda yönlendirmek en büyük arzumuzdur.